با ما تماس بگیرید

ارسال ایمیل به مؤسسه : [email protected]

نماس با خیریه : ۰۹۱۶۲۱۲۰۹۹۲   – ۰۳۵۳۸۴۱۳۶۶۱  -۰۳۵۳۸۴۱۳۶۶۲

 

تماس با مدیریت خیریه : ۰۹۱۳۳۵۱۲۰۴۴

آدرس :

یزد – بافق
بلوار مهندس دهستانی
ابتدای بلوار مبارکه

با ما تماس بگیرید …
home_charity2_sep4